Tìm hiểu về Máy chiếu tương tác, cách sử dụng máy chiếu

 Tìm hiểu về Máy chiếu tương tác, cách sử dụng máy chiếu, sửa chữa máy chiếu

Rất nhiều khách  hàng gửi đến Trung tâm sửa chữa máy chiếu 24h những thắc mắc về máy chiếu tương tác như máy chiếu tương tác là gì? Sử dụng máy chiếu đó thế nào? Máy chiếu tương tác dùng cho môi trường nào ?....

Máy chiếu tương tác là công nghệ cho phép người sử dụng  tham gia tích cực  với hình ảnh được chiếu.  Máy chiếu tương tác thông minh bắt chước chức năng của một bảng tương tác trên bất kỳ bề mặt  hình ảnh được chiếu.

Điều này cho phép người trình bày muốn tương tác với các hình ảnh chỉ đơn giản là sử dụng bút tương tác và tiện lợi hơn nữa là sử dụng ngón tay của mình.

Đặc biệt hơn nữa một số máy chiếu tương tác cho phép người sử dụng tạo ra các tạo ra các thông tin để nắm bắt, tái hiện lại, in hoặc sao chép có hoặc không có hình ảnh dự kiến ban đầu.

Máy chiếu tương tác được sử dụng hầu hết ở môi trường giáo dục phương Tây, và hiện nay với xu hướng hội nhập đầu tư cho giáo dục Việt Nam đã và đang có rất nhiều trường đưa máy chiếu Tương Tác vào sử dụng.

Máy chiếu tương tác thực hiện bất kỳ bề mặt trong lớp học giúp cho học sinh và giáo viên chủ  động sáng tạo giảng dạy và học tập .

Để hiểu hơn về ứng dụng của máy chiếu tương tác hãy liên hệ với:

Trung tâm sửa chữa máy chiếu 24h

Web:www. suachuamaychieu24h.vn  
Các Tin khác

Liên hệ

Mạng xã hội

Giới thiệu

Trung tâm bảo hành sửa chữa máy chiếu 24h

Trung tâm bảo hành sửa chữa máy chiếu 24h